Artikel 1: Algemene verhuurvoorwaarden springkastelen

 1. Al onze leveringen en diensten geschieden op de hierna volgende voorwaarden: andere voorwaarden van de huurder/klant worden niet aanvaard.
 2. Wij zijn niet en kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurtelijke ongevallen in of rond de springkastelen eigendom van S-Tijl , noch zaakvoerder Schelstraete Tijl.
 3. De springkastelen moeten rondom een vrije ruimte hebben van minimum 1m80 om beschadigingen aan de springkastelen te voorkomen, bij voorkeur plaatsing op gras.
 4. Bij levering moet er iemand aanwezig zijn om de plaats aan te duiden waar het springkasteel moet geplaatst worden.
 5. Springkastelen zijn gemaakt voor kinderen, niet voor volwassenen.
 6. Laat nooit meer kinderen toe op het springkasteel dan voorgeschreven. Laat geen kinderen toe ouder dan 16jaar. Het aantal deelnemers is afhankelijk van hun leeftijd: hoe ouder, hoe minder deelnemers. Best ook geen te groot leeftijdsverschil toelaten op de springkastelen, anders beter een extra springkasteel voorzien.
 7. Het gebruik van een springkasteel is uitsluitend toegelaten onder toezicht van een bevoegd volwassen persoon
 8. Het is verboden om voedsel/drank in het springkasteel te
 9. Alle springkastelen worden in nette staat terug verwacht, indien het springkasteel bevuild is (vb. door : braaksel, confetti, zand, snoep, koeken,… ) zal er een vergoeding worden gevraagd voor de reiniging ervan. Deze bedraagt €50/uur.
 10. Indien het springkasteel word geleverd dan stelt de huurder x aantal persoon(en) ( af te spreken met de verhuurder) ter beschikking om het kasteel af te laden, te plaatsen en terug te laden. Bij gebreke zal de verhuurder €25 aanrekenen.
 11. de huurder verleent ten alle tijden VRIJE TOEGANG aan de verhuurder tot de plaats waar de attractie opgesteld is.
 12. De motor mag NOOIT worden afgedekt ook niet bij regen.
 13. De stopcontacten moeten daar en tegen bij regen wel worden afdekt
 14. Men voorziet een aansluiting van 220 volt met aarding + verlengkabel tot aan de motor
 15. Bij licht regenweer is de huurder VERPLICHT het springkasteel opgeblazen te laten om zo waterinsijpeling te voorkomen
 16. Bij hevige wind en aanhoudende regen is de huurder verplicht om het springkasteel neer te halen en dicht te vouwen
 17. Het is VERBODEN aan de figuren of muren te hangen om scheuren te voorkomen.
 18. Dieren zijn niet toegelaten in de springkastelen.
 19. Het betreden van een springkasteel met schoeisel, gevaarlijke/scherpe voorwerpen ( horloges, ringen, ritsen,… )  is ten strengste verboden.
 20. Overdekte springkastelen geven niet de garantie dat het droog blijft binnenin. Het dak is bedoeld om u te beschermen tegen de zon.

Artikel 2: Algemene verhuurvoorwaarden.

 1. Een weekdag is maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Een weekenddag is vrijdag, zaterdag en zondag. Een weekend is twee dagen zaterdag en zondag of vrijdag en zaterdag. Elke feestdag behoort ook tot een weekenddag.
 2. Het gehuurde materiaal word in goede staat ontvangen de huurder is verantwoordelijk voor alle schade vastgesteld na de verhuurperiode.
 3. Bij storm of hevig onweer dient de huurder het gehuurde goed in veiligheid te brengen.
 4. De gehuurde goederen blijven altijd eigendom van S-Tijl ( Schelstraete Tijl )
 5. S-Tijl behoudt zich het recht om tijdens de huur te komen kijken hoe de goederen opgesteld staan en hoe deze gebruikt worden.
 6. Wanneer goederen niet worden teruggebracht op de afgesproken datum en uur zal de huurprijs normaal en per dag worden aangerekend.
  Vanaf de eerste dag dat deze te laat zijn tot en met de dag dat ze terug zijn gebracht bij S-Tijl.
 7. Wanneer S-Tijl de attracties/goederen komt ophalen en niemand is aanwezig, zullen wij volgende dag terugkomen en deze ook aanrekenen, alsook de kilometervergoeding.
 8. Ieder geval van overmacht ontheft de verhuurder van alle aansprakelijkheid en heeft hem het recht alle overeenkomsten en contracten op te zeggen, zonder dat hieruit enig recht op schadevergoeding vanwege de huurder ontstaat.
 9. De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, hoe dan ook ontstaan. Zowel aan de huurder zelf als aan derden of dieren en materialen onverschillig hij/zij zich binnen of buiten de plaats bevinden waar de attractie opgesteld is.
 10. Ook bij het lossen, plaatsen en terug laden van de attracties/goederen kan de verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels en schade opgelopen tijdens de werkzaamheden.
 11. De huurder draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het beschadigen, ontbreken, verliezen of verdwijnen van materiaal wat ook de oorzaak is, ook diefstal, ongeval, brand of overmacht.
 12. Alle andere schade dan brand- of stormschade, veroorzaakt aan de gehuurde attracties/goederen gedurende de huurperiode wordt geacht voort te komen uit gebrekkige of onvoldoende bewaking door de huurder. Gehele of gedeeltelijke vernietiging van het gehuurde materiaal heeft de huurder geen enkel recht op prijsvermindering of terugbetaling.
 13. Bij beschadiging aan de gehuurde attractie/ goed zal de herstellingskost ten laste van de huurder zijn.

Artikel 3: Factuur voorwaarden.

 1. De waarborg voor het huren van een springkasteel bedraagt €250 en dient vooraf betaald te worden. Deze wordt terug betaald na controle bij ophaling van het springkasteel.
 2. Bij afhaling/ levering/plaatsing wordt het volledige bedrag contant betaald.
 3. Factuur wordt opgemaakt en naar de verhuurder verstuurd na het ( in goede staat) terugbrengen van het gehuurde materiaal.
 4. In een straal van 10 kilometer leveren wij gratis, na die 10km vragen wij 4x0.35 € per kilometer.

Nuttige informatie

Het springkasteel na gebruik leeg laten lopen, ritsen openen, in de lengte in 2 of 3 delen plooien. Deze delen goed aanstampen ( zonder schoeisel ) zodat de meeste lucht uit het kasteel is. Daarna de delen op elkaar leggen zodat men 1 lange baan overhoud. Deze heel kort beginnen oprollen tot op het einde.

De rol dichtmaken met het bijhorende lint.

Indien er schade aan het springkasteel is bij het opstellen :  onmiddellijk bellen om dit te melden : 0477/27.84.70

Gelieve eventuele beschadiging tijdens het gebruik te melden zodat de volgende huurder net als u een springkasteel kan gebruiken in perfecte staat.

Alvast dank voor uw medewerking en veel speelplezier toegewenst !